Privacy Statement

Bij Petit Clos is uw privacy te allen tijde gewaarborgd. Op deze pagina leest u hoe wij omgaan met uw gegevens.

Via onze webshop worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze persoonlijke gegevens worden zorgvuldig door ons verwerkt en beveiligd. Wij houden ons aan de huidige privacywetgeving. Dit houdt het volgende in:

■ Via deze privacyverklaring vermelden wij met welke doeleinden wij uw gegevens verwerken.

■ Wij beperken ons tot het verzamelen van de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.

■ Wij zullen u eerst toestemming vragen om uw persoonsgegevens in gevallen waarin uw toestemming is vereist.

■ Wij hebben passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Bij het eerste bezoek wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Het uitschakelen van cookies is mogelijk, maar houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal functioneert.

Bestellen

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst maken wij voor de afhandeling gebruik van uw persoonsgegevens.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen.

Nieuwsbrief

Wij bieden klanten de mogelijkheid om zich in te schrijven op onze nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt uitsluitend toegevoegd aan onze lijst met uw toestemming. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

In onze webshop staan social media buttons. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij staan niet garant dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan om voor gebruik van deze websites de privacyverklaring door te lezen.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden het recht om eventuele wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u, op grond van deze privacyverklaring, contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Petit Clos
Huizerweg 22
1402 AB Bussum
webshop-at-petitclos-dot-nl